اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021
اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند

جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021 برگزار و اداره مهاجرت برنس ادوارد آیلند برای 155 متقاضی برنامه اکسپرس انتری و کارآفرینی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، دعوتنامه صادر کرد. متقاضیان مهاجرت از طریق برنامه اکسپرس انتری پرینس ادوارد که قصد مهاجرت به پرنس ادوراد آیلند را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد باید فرآیند سرمایه گذاری خود را آغار نمایند تا پس از دریافت ویزای کار، بیزنس خود را راه اندازی نمایند. متقاضیان کارآفرینی می توانند پس از احراز شرایط قراردادی خود با اداره مهاجرت پرینس ادوارد، برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

تاریخ قرعه کشی 20 می 2021 (30 اردیبهشت 1400)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند
کل دعوتنامه صادر شده 155

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند

PEI یکی از 11 استان و قلمرو کانادایی است که در برنامه انتخابی استان کانادا شرکت می کنند که به این استانها اجازه می دهد تعدادی متقاضی مهاجرت به کانادا را برای اقامت دائم کانادا در هر سال انتخاب نماید.

بعد از برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021، در زیر مجموعه اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند و Labour Impact تعداد 138 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند صادر گردید که در مجموع در این دوره در PEI، تعداد دعوتنامه های سال جاری، از طریق اکسپرس اینتری PEI PNP به 716 نفر افزایش پیدا کرده است.

نمودار دعوتنامه های صادر شده اکسپرس انتری

اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

وضعیت دوره جدید برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد آیلند

بعد از برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021، در زیر مجموعه برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند، تعداد 17 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند صادر گردید که با احتساب این دوره، تعداد دعوتنامه های سال جاری، به 150 نفر افزایش پیدا کرده است.

نمودار دعوتنامه های صادر شده کارآفرینی و حداقل نمره پذیرش

اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 20 می 2021

توزیع درصدی دعوت نامه های صادر شده :

دعوت نامه های بیزنسی کارآفرینی Business Invitations صادر شده یکسال گذشته معادل 11% می باشد.

دعوت نامه های نیروی متخصص و نیروی ماهر  Labour & Express Entry Invitations صادر شده یکسال گذشته  معادل 89% می باشد.

استثناهای پذیرش در دوره اکسپرس انتری:

دعوتنامه های صادر شده در اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند در ماههای مارچ، آوریل ، می و جون 2020 برای متقاضیان که در بخش های ضروری مانند سلامت و حمل و نقل فعالیت دارد صادر شده است.

دعوتنامه های صادرشده در تاریخ 16 جولای 2020 در برنامه اکسپرس پرنس ادوارد آیلند مختص متقاضیان مهاجرت به کانادا در این گروه بود که قبل از مارچ آوریل 2020 درخواست خود را ارسال کرده بوده اند.

دعوتنامه های صادرشده در ماه آگوست 2020 در برنامه اکسپرس پرنس ادوارد آیلند مختص متقاضیان مهاجرت به کانادا در این گروه بود که قبل از ماه جون 2020 درخواست خود را ارسال کرده بوده اند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

کشورهای متقاضی برنامه اکسپری انتری و کارآفرینی :

دعوتنامه های صادر شده طیفی وسیعی از کشورهای متقاضی را در برگرفته است. متقاضیان برنامه اکسپرس انتری و کارآفرینی پرنس ادوراد 20 فوریه از 25 کشور دنیا بوده اند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.