کارآفرینی نوا اسکوشیا پذیرش 5 فوریه 2020 مهاجرت به کانادا
کارآفرینی نوا اسکوشیا پذیرش 5 فوریه 2020 مهاجرت به کانادا

کارآفرینی نوا اسکوشیا پذیرش 5 فوریه 2020 توسط اداره مهاجرت نوا اسکوشیا برگزار گردید

کارآفرینی نوا اسکوشیا پذیرش 5 فوریه 2020 با صدور 27 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان نوا اسکوشیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

کاهش نسبی حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 115 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، بالاترین حداقل نمره پذیرش در سال 2020 محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل کاهش داشته اشت.

تاریخ قرعه کشی 5 فوریه 2020 ( 16 بهمن 1398)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی
پایین ترین نمره مورد پذیرش115
کل دعوتنامه صادر شده 27

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛ فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا لطفا درخواست خود را همراه با شماره تلفن به آدرس ایمیل business@itc-canada.com ارسال نمایید.

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان نوا اسکوشیا

اداره مهاجرت استان بی سی با معرفی برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا NS PNP  که یک سیستم مهاجرتی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد، این امکان را به متقاضیان می دهد تا با ثبت نام آنلاین وارد سیستم گردند. زمانیکه متقاضیان پروفایل خود را ایجاد کردند، براساس اطلاعات که اظهار می کنند ،نمره ای را از 150 کسب می نمایند و وارد جریان انتخابی استان می گردند.

در جدیدترین کارآفرینی نوا اسکوشیا پذیرش 5 فوریه 2020، در مجموع با صدور 27 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده مهاجرت به کانادا در برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا سال جاری به 27 رسیده است.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛ فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا لطفا درخواست خود را همراه با شماره تلفن به آدرس ایمیل business@itc-canada.com ارسال نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛ فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا لطفا درخواست خود را همراه با شماره تلفن به آدرس ایمیل business@itc-canada.com ارسال نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.