کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021
کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 توسط اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا برگزار گردید

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 با صدور 13 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری برنامه اصلی (BC PNP Entrepreneur Immigration)  و یا برنامه پایلوت منطقه ای  (BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot) را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه اصلی

BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category

از کل دعوتنامه های صادر شده در دوره کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 ، 8 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا برنامه اصلی را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 126 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو بالاترین حداقل نمره های پذیرش در یک سال گذشته محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل تغییری نداشته اشت.

تعداد دعوت شدگان در سال 2021

در جدیدترین کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 ، در زیرمجموعه برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور 8 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category  سال جاری به 31 افزایش پیدا کرده است.

تاریخ قرعه کشی 17 آگوست 2021 ( 26 مرداد 1400)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه اصلی (BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category)
پایین ترین نمره مورد پذیرش126
کل دعوتنامه صادر شده 8

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

اداره مهاجرت استان بی سی با معرفی برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP  که یک سیستم مهاجرتی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد، این امکان را به متقاضیان می دهد تا با ثبت نام آنلاین وارد سیستم گردند. زمانیکه متقاضیان پروفایل خود را ایجاد کردند، براساس اطلاعات که اظهار می کنند ،نمره ای را از 120 کسب می نمایند و وارد جریان انتخابی استان می گردند.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه پایلوت منطقه ای

BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot

از کل دعوتنامه های صادر شده در دوره کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 ، 5 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا برنامه پایلوت منطقه ای و یا صد هزار دلاری را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 129 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو حداقل نمره های متوسط پذیرش در یک سال گذشته محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل کاهش داشته اشت.

تعداد دعوت شدگان در سال 2021

در جدیدترین کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 آگوست 2021 ، در زیرمجموعه برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور 5 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا  BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot سال جاری به 15 افزایش پیدا کرده است.

تاریخ قرعه کشی 17 آگوست 2021 ( 26 مرداد 1400)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه پایلوت منطقه ای ( BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot )
پایین ترین نمره مورد پذیرش129
کل دعوتنامه صادر شده 5

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید