پاسپورت گرانادا و سفر به حوزه شینگن

پاسپورت گرانادا و سفر به حوزه شینگن : سرمایه گذارانی که تمایل به دریافت حق شهروندی بواسطه برنامه های سرمایه گذاری ویژه گرانادا و دومینیکا دارند اکنون می توانند در انتظار فراهم شدن امکان سفر به کشورهای عضو شینگن اتحادیه اروپا بدون نیاز به ویزا باشند. لطفا به متن برگزیده زیر توجه کنید که از سوی شورای اروپا در ششم فوریه 2014 منتشر شده است.

“امروز کمیته نمایندگان دائمی از جانب شورای اروپا به یک توافق با پارلمان اروپا رسید . این توافق در مورد قانونی بود که به شکل یک متمم 2001/539 به قوانین شورای اروپا افزوده شد و بر اساس آن فهرست کشورهای جهان سومی که تبعه های آن جهت گذر از مرزها به ویزا نیاز دارند و همچنین فهرست کشورهایی که تبعه های آن جهت سفر به ویزا نیازی ندارند نیز مشخص شد.

جهت اجرای این قانون، ابندا باید پیش نویس آن توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا رسما تایید شود.

پاسپورت گرانادا و سفر به حوزه شینگن

بر طبق این متمم، تبعه های…دومینیکا، گرانادا… در زمان سفر به منطقه شینگن نیازی به ویزا نخواهند داشت. این قانون تنها در زمانی اعمال خواهد شد که یک قرارداد دوجانبه بین اتحادیه اروپا و کشورهای مورد نظر امضاء گردد تا از وجود یک رابطه دوسویه کامل اطمینان حاصل شود.“

با وجودی که این قانون هنوز قطعی نشده است و پارلمان اتحادیه اروپا باید پیرامون این قانون 2001/539 نظر خود را اعلام کند ( طبق برنامه به 11مارس 2014 موکول شده است). در عین حال ، تصویب این متمم از جانب کمیته نمایندگان نیز ارزش بسیاری دارد.

پاسپورت گرانادا و سفر به حوزه شینگن

پاسپورت گرانادا و سفر به حوزه شینگن