مسعود

از شرکت آی تی سی برای اخذ ویزای اقامت دائم خودم و تمام زحمات همکاران محترم تشکر می کنم.