اطلاعیه اداره مهاجرت کانادا درباره طرح مهاجرت کانادا سال 2021-2023 مهاجرت به کانادا
اطلاعیه اداره مهاجرت کانادا درباره طرح مهاجرت کانادا سال 2021-2023 مهاجرت به کانادا

جزییات طرح افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت به کانادا توسط اداره مهاجرت اعلام گردید

اطلاعیه اداره مهاجرت کانادا درباره طرح مهاجرت کانادا سال 2021-2023 به پارلمان کانادا برای پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا اعلام گردید. طی سه سال آینده اداره مهاجرت کانادا طرحی را تدوین کرده است که مطابق آن ظرفیت پذیرش را افزایش داده است تا از طریق برنامه های مهاجرت به کانادا ، متقاضیان واجد شرایط را انتخاب نماید.

در طرح مهاجرت کانادا سال 2021-2023، هدف گذاری هایی پیش بینی شده است. جزییات این پیش بینی اینگونه در نظر گرفته شده است که در سال 2021 ظرفیت 401000 متقاضی ، در سال 2022 ظرفیت 411000 و در سال 2023 ظرفیت 421000 متقاضی اقامت دائم کانادا پذیرش شود.

جدول اطلاعات پیش بینی پذیرش طرح مهاجرت کانادا سال 2021-2023

2021-2023 Immigration Levels Plan
Immigrant Categories Planned Targetd 401,000 411,000 421,000
Immigrant Categories Planned Ranges Low High Low High Low High
Federal Economic, Provincial Nominee Program 153,600 208,500 167,600 213,900 173,500 217,500
Quebec Skilled Workers and Business See the Quebec immigration plan To be determined To be determined To be determined To be determined
Family Class 76,000 105,000 74,000 105,000 74,000 106,000
Refugees and Protected Persons 39,500 62,000 42,000 62,000 43,500 62,500
Humanitarian and Other 4,000 6,000 5,000 6,000 5,000 8,000

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.