توقف مجوز کار و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator
توقف مجوز کار و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator

ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator

اداره مهاجرت کانادا تصمیم به توقف مجوز کار و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator فدرال نموده است. این تصمیم از تاریخ 1 آوریل 2021 (12 فروردین 1400) اجرایی می گردد.

مجوز و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Onwer Operator ، جزو برنامه‌های رسمی مهاجرت به کانادا محسوب نمی شود ولی به مجوز کاری اشاره دارد که تحت برنامه نیرو کار موقت خارجی Temporary Foreign Worker Program (TFWP) صادر می گردد.

این تغییرات بخشی از بررسی منظم سیاست های اداره مهاجرت کانادا برای اطمینان از برنامه نیرو کار موقت خارجی (TFWP) است. به گونه ای که:

  • همچنان با هدف تعیین شده برای این برنامه منطبق باشد ، و
  • تنها در صورت عدم دسترسی کانادایی های واجد شرایط و یا افرادی که دارای اقامت دائم کانادا می باشند توسط کارفرمایان برای اخذ این مجوز کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط جایگزین مجوز کاری و یا ویزای کار اونر اپراتور (Owner Operator)

بنابراین با توقف مجوز کار و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator، در آینده، متقاضیان این برنامه باید تحت برنامه LMIA و مطابق با شرایط عمومی LMIA مانند داشتن یک پیشنهاد کاری یا جاب آفر عمل بکنند.در حالیکه کارفرماین در گذشته و تحت ویزای کار اونر اپراتور بدون نیاز به انجام تبلیغات مورد نیاز برای این مجوز کاری درخواست ارسال می کنند.

مسیرهای مهاجرتی به کانادا برای کارآفرینان، سرمایه گذاران و کارفرمایان

با توجه به توقف مجوز کار و یا ویزای کار مالک اجرایی بیزنس Owner Operator، افرادی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق راه اندازی بیزنس، کارآفرینی و سرمایه گذاری در کانادا را دارند  می توانند از یکی از روش های زیر اقدام نمایند:

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.