بروزرسانی تمکن مالی برنامه اکسپرس انتری مهاجرت به کانادا اقامت دائم کانادا
بروزرسانی تمکن مالی برنامه اکسپرس انتری مهاجرت به کانادا اقامت دائم کانادا

چه میزان پول برای اقامت اولیه در کانادا موردنیاز می باشد؟

بروزرسانی تمکن مالی 2020 برنامه اکسپرس انتری، توسط اداره مهاجرت کانادا اعلام گردید. این جدول مقدار پول مورد نیاز جهت استقرار و اقامت در کانادا برای متقاضی پذیرفته شده و یا درصورت متاهل بودن برای تمامی اعضای خانواده مشخص می نماید.

در دو گروه از سه گروه برنامه اکسپرس انتری زیر، فرد متقاضی پذیرفته شده باید نامه تمکن مالی در پرونده مهاجرتی خود ارائه نماید:

  • برنامه نیروی کار متخصص فدرال ( اسکیل ورکر فدرال)
  • برنامه نیروی ماهر فدرال ( اسکیلد تریدز فدرال)

برای مشخص کردن حداقل مبلغ موردنیاز در نامه تمکن مالی ، طبق شرایط اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا اعضای خانواده به شرح زیر محاسبه می گردد:

  1. متقاضی اصلی
  2. همسر و یا شریک زندگی
  3. فرزندان تحت تکفل
  4. فرزندان تحت تکفل همسر و یا شریک زندگی

چنانچه فرزندان تحت تکفل از طریق دیگری اقامت دائم کانادا و یا شهروندی کانادا را قبلا اخذ نموده اند و حتی همراه شما به کانادا نمی آیند، در تعداد اعضای خانواده به حساب می آیند.

تعداد افراد خانواده
تمکن مالی مورد نیاز اکسپرس انتری در سال 2020 ( به دلار کانادا)
1
$12,960
2
$16,135
3
$19,836
4
$24,083
5
$27,315
6
$30,806
7
$34,299
به ازای هر عضو بیشتر
$3,492

نمودار مقایسه افزایش تمکن مالی در سال 2019 و 2020

حداقل میزان تمکن مالی 2020 برنامه اکسپرس انتری

با توجه به بروزرسانی تمکن مالی 2020 برنامه اکسپرس انتری که توسط اداره مهاجرت کانادا اعلام گردید. نمودار زیر، مقایسه حداقل میزان تمکن مالی برای سال های 2019 و 2020 را نشان می دهد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا باید توجه داشته باشند که در نامه تمکن مالی که ارائه می دهند باید حداقل میزان مورد نیاز را پوشش بدهد.

بروزرسانی تمکن مالی برنامه اکسپرس انتری مهاجرت به کانادا اقامت دائم کانادا

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.