تغییرات جدید برنامه کارآفرینی انتاریو مهاجرت به کانادا
تغییرات جدید برنامه کارآفرینی انتاریو مهاجرت به کانادا

تغییرات جدید برنامه کارآفرینی انتاریو اعلام گردید

تغییرات جدید برنامه کارآفرینی در تاریخ 8 جون 2019 توسط اداره مهاجرت استان انتاریو اعلام گرید. از این تاریخ به بعد افییرات جدید بر روی پرونده های جدید اعمال می گردد. چنا پرونده های قبلی تا تاریه 8 جولای 2019 دعوتنامه دریافت نکرده اند، پرونده های آن ها دیگر بررسی نمی گردد و باید پرونده جدید تحت شرایط برنامه جدید اقدام نمایند.

تغییرات جدید برنامه کارآفرینی انتاریو در جهت هر چه جذاب تر کردن این برنامه برای سرمایه گذاری و کارآفرینی طراحی و اعمال گردیده است. این تغییرات موجب ایجاد شغل و رقابت بیشتر در محیط اقتصادی استان می گردد. در همین جهت، میزان سرمایه گذاری برای هریک از شرایط زیر کاهش یافته است :

  • در منطقه تورنتو بزرگ GTA میزان سرمایه گذاری از 1,000,000$ دلار کانادا  به 600,000$ دلار کانادا کاهش یافته است
  • در مناطق خارج از تورنتو بزرگ GTA از 500,000$ دلار به 200,000$ دلار کاهش یافته است.
  • اگر متقاضی اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نماید صرفنظر ار منطقه جغرافیایی می بایست حداقل 200,000$ دلار کانادا سرمایه گذاری نماید.

میزان ارزش دارایی :

  • در منطقه تورنتو بزرگ GTA ارزش دارایی باید حداقل معادل  800,000$ دلار کانادا باشد.
  • در مناطق خارج از تورنتو بزرگ GTA ارزش دارایی حداقل معادل 400,000$ دلار کانادا باشد.
  • اگر متقاضی اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نماید میزان ارزش دارایی باید حداقل معادل 400,000$ دلار کانادا باشد.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.