برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا یک سیستم ثبت نام آنلاین جهت استفاده تمام متقاضیان آتی برنامه ویژه کارآفرینان معرفی کرده است. استفاده از این سیستم ثبت نام آنلاین الزامی می باشد.

این برنامه ویژه کارآفرینان مجربی می باشد که آمادگی سرمایه گذاری و راه اندازی تجارتی را در بریتیش کلمبیا دارند. برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا از تاریخ 2 جولای 2015 تغییراتی در شرایط و روال کار ایجاد کرده است. در صورتی که تمایل دارید از طریق برنامه ویژه کارآفرینان اقدام کنید باید در برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا به صورت آنلاین ثبت نام کنید.

ثبت نام با توجه به امتیاز شما انجام می شود. سیستم ثبت نام یک قسمت از امتیاز شما را محاسبه خواهد کرد و پس از آن شما با توجه به اطلاعاتی که ارائه کرده اید یک امتیاز نهایی از سوی برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا دریافت خواهید کرد.

شرایط ثبت نام

شما باید جهت ثبت نام حداقل 600000 دلار ثروت خالص شخصی داشته باشید. این ثروت باید از طریق قانونی بدست آمده باشد و قابل اثبات نیز باشد. قبل از ارسال پرونده دارایی خالص شخصی و نحوه بدست آمدن این دارایی بایستی توسط یک کارگزار مورد تائید بررسی شود

برای ثبت نام در این برنامه باید سیصد دلار کانادا پرداخت گردد و این هزینه غیرقابل استرداد می باشد و متقاضیان به شکل آنلاین از نتیجه امتیازات خود در برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا مطلع خواهند شد.

شما باید حداقل دارای شرایط زیر باشید:

داشتن بیش از سه سال تجربه کاری به عنوان فردی که نقشی فعال در مدیریت یک تجارت دارد یا مالک آن می باشد، یا
داشتن چهار سال تجربه کاری به عنوان مدیر ارشد، یا
در مجموع داشتن یک سال تجربه کاری به عنوان مالک یا مدیر فعال تجارت و داشتن دو سال تجربه کاری به عنوان مدیر ارشد.

دانستن زبان انگلیسی در این برنامه الزامی نمی باشد. البته امتیاز با توجه به آنچه که فرد در مورد سطح مهارت خود اعلام می کند، داده می شود.

افزون بر این، شما باید یکی از شرایط زیر را هم داشته باشید:

داشتن حداقل دو سال تحصیلات عالیه، یا
داشتن تجربه کاری فعال در زمینه مدیریت و هدایت تجارت به همراه مالکیت صد در صد تجارت حداقل برای سه سال در پنج سال اخیر

ثبت نام کنندگانی که امتیاز آنها بالاتر از میزان حداقل باشد در مجموعه ای قرار می گیرند که تا شش ماه معتبر خواهد بود. برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا به صورت دوره ای از ثبت نام کنندگانی که بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند، دعوت می کند تا تقاضانامه خود را ارائه دهند. کثرت و تعداد دعوتنامه ها به سقف پذیرش برنامه مهاجرت استانی مذکور بستگی خواهد داشت. زمان رسیدگی به درخواست نامه های جدید از زمان دریافت یک تقاضانامه کامل، سه تا چهار ماه برآورد شده است. برآورد می شود که با هدف جلوگیری از انباشت پرونده های موجود در سال مالی 2015-2016 کمتر از صد دعوت نامه در چارچوب برنامه مهاجرت استانی صادر گردد.

امتیازدهی

ثبت نام شما بر اساس اطلاعاتی که در مورد شش عامل گزینشی ارائه کرده اید ( تجربه کاری، ثروت خالص، سرمایه گذاری شخصی، شغل، قابلیت انطباق با محیط و نوع تجارت). هر بخش از روند ثبت نام دارای یک امتیاز حداقل است که جهت احراز صلاحیت مورد نیاز می باشد. شما باید این امتیاز حداقل را در هر بخش کسب کنید تا بتوانید جهت گزینش به درون مجموعه وارد شوید. حداکثر امتیاز قابل احراز 200 است.

روال کار

اگر مایل هستید به بریتیش کلمبیا مهاجرت کنید و آمادگی سرمایه گذاری و مدیریت فعال یک تجارت در این استان را دارید. برنامه ویژه کارآفرینان برای شما مناسب است. ابتدا شما باید در مورد اقتصاد و مناطق بریتیش کلمبیا تحقیق کنید. پس از آن، باید ثبت نام خود را در برنامه ویژه مهاجرت کارآفرینان کامل نمایید. اگر حداقل شرایط را احراز کنید جهت گزینش به درون مجموعه راه خواهید یافت.

برنامه مهاجرت استاتی بریتیش کلمبیا در زمانهای معینی از افرادی که بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، دعوت خواهد کرد تا تقاضانامه خود را ارائه کنند. اگر از شما دعوت شد تا تقاضانامه خود را ارائه کنید، چهار ماه جهت ارائه تقاضانامه کامل زمان خواهید داشت. در صورتی که تقاضانامه شما تائید گردد، یک قرارداد اجرایی امضاء خواهید کرد و تا 20 ماه برای ارائه طرح تجاری خود به بریتیش کلمبیا زمان خواهید داشت.

اگر ظرف 20 ماه شرایطی که در قرارداد مذکور قید شده است را برآورده ساختید، برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا شما را جهت دریافت اقامت دائم نامزد خواهد کرد. شما و اعضای وابسته خانواده شما می توانند پس از آن تحت گروه مهاجرت استانی به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا جهت دریافت اقامت دائم درخواست خود را ارائه دهند.

شرایط قبولی استانی

اگر تقاضانامه تایید شود و در صورتی که فرد ظرف 20 ماه شرایط زیر را احراز کند که در قرارداد اجرایی لحاظ شده است از سوی برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا جهت دریافت اقامت دائم نامزد خواهد شد:

  • مدیریت تمام وقت عملیات تجاری به شکل فعال و مداوم؛ فرد باید تمایل خود به اقامت در بریتیش کلمبیا را با مدرک ثابت کند ( به محض اینکه تقاضانامه تائید شد)؛ و داشتن صلاحیت وشایستگی لازم برای پذیرفته شدن در کشور کانادا
  • تاسیس یک تجارت جدید یا خرید و بهبود وضعیت تجارت کنونی.
  • سرمایه گذاری شخصی قانونی به مبلغ حداقل 200000 دلار در تجارت
  • ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت جدید بواسطه این تجارت برای یک شهروند کانادایی یا فردی که اقامت دائم دارد.
بازگشایی برنامه ویژه کارآفرینان بریتیش کلمبیا

بازگشایی برنامه ویژه کارآفرینان بریتیش کلمبیا