اکسپرس انتری منیتوبا
اکسپرس انتری منیتوبا جدیدترین پذیرش در 11 April

اداره مهاجرت منیتوبا در تاریخ 11 آوریل 2019 جدیدترین پذیرش در سیستم اکسپرس انتری را برگزار نمود

در تاریخ 11 آوریل 2019 ، استان منیتوبا برای 352 متقاضی برنامه اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل امتیاز مورد قبول برای پذیرش در این دوره 561 می باشد.

سیستم اکسپرس انتری

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری مهمترین برنامه مهاجرتی اقتصادی می باشد که توسط اداره مهاجرت دولت فدرال طراحی شده است. استان ها هم می توانند براساس سهمیه و نیازمندیهای استانی خود در دوره های مشخصی از تعدای از افرادی که در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ثبت شده دارند دعوت بعمل آورند.

اکسپرس انتری منیتوبا

اکسپرس انتری منیتوبا برنامه مهاجرتی است که براساس انتخاب متقاضیانی انجام می گیرد که دارای شرایط زیر باشد :

  • متقاضی می بایست، پروفایل پذیرفته شده با ID مشخص در سیستم اکسپرس انتری داشته باشد.
  • یا اینکه متقاضی دارای تجربه کاری در لیست مشاغل مورد قبول استان منیتوبا داشته باشد. ( توجه داشته باشید این لیست توسط اداره مهاجرت منیتوبا متناسب با نیازمندهای استان بروز می گردد.)
اکسپرس انتری منیتوبا جدیدترین پذیرش در 11 April
اکسپرس انتری منیتوبا جدیدترین پذیرش در 11 April

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.