اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021
اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 با دعوت از 148 متقاضی برنامه اکسپرس و 237 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 68 می باشد که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 7 ژانویه 2021 (18 دی 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش71
کل دعوتنامه صادر شده 148
اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 7 ژانویه 2021 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 7 ژانویه 2021 (18 دی 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش71
کل دعوتنامه صادر شده 237
اکسپرس انتری ساسکاچوان 7 ژانویه 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 7 ژانویه 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0632 Accommodation service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations - Unit group
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1311 Accounting technicians and bookkeepers
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2144 Geological engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers - Unit group
2222 Agricultural and fish products inspectors
2224 Conservation and fishery officers
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3234 Paramedical occupations
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4216 Other instructors
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6316 Other services supervisors
6332 Bakers
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7241 Electricians (except industrial and power system)
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9241 Power engineers and power systems operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 7 ژانویه 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0632 Accommodation service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations - Unit group
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1311 Accounting technicians and bookkeepers
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2144 Geological engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers - Unit group
2222 Agricultural and fish products inspectors
2224 Conservation and fishery officers
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3234 Paramedical occupations
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4216 Other instructors
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6316 Other services supervisors
6332 Bakers
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7241 Electricians (except industrial and power system)
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9241 Power engineers and power systems operators