اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 با دعوت از 272 متقاضی برنامه اکسپرس و 262 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 68 می باشد که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 3 نوامبر 2020 (13 آبان 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش68
کل دعوتنامه صادر شده 272
اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 14 آگوست 2020 (24 مرداد 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش69
کل دعوتنامه صادر شده 247
اکسپرس انتری ساسکاچوان 3 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 3 نوامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0632 Accommodation service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0712 Home building and renovation managers
0731 Managers in transportation
0811 Managers in natural resources production and fishing
0821 Managers in agriculture
0912 Utilities managers
2222 Agricultural and fish products inspectors
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2251 Architectural technologists and technicians
2253 Drafting technologists and technicians
2261 Non-destructive testers and inspection technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2264 Construction inspectors
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4156 Employment counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4216 Other instructors
6222 Retail and wholesale buyers
6312 Executive housekeepers
6315 Cleaning supervisors
6316 Other services supervisors
6321 Chefs
7232 Tool and die makers
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwlefts and industrial mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
9241 Power engineers and power systems operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 3 نوامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0632 Accommodation service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0712 Home building and renovation managers
0731 Managers in transportation
0811 Managers in natural resources production and fishing
0821 Managers in agriculture
0912 Utilities managers
2222 Agricultural and fish products inspectors
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2251 Architectural technologists and technicians
2253 Drafting technologists and technicians
2261 Non-destructive testers and inspection technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2264 Construction inspectors
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4156 Employment counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4216 Other instructors
6222 Retail and wholesale buyers
6312 Executive housekeepers
6315 Cleaning supervisors
6316 Other services supervisors
6321 Chefs
7232 Tool and die makers
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwlefts and industrial mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
9241 Power engineers and power systems operators