اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021
اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021 در این دوره برای  متقاضیان مهاجرت به کانادا در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان صادر نکرده است ولی برای 269 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان دعوتنامه صادر کرد. این افراد که قصد مهاجرت به ساسکاچوان را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق سیستم اکسپرس اینتری دعوتنامه ای صادر نگردید.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل امتیاز مورد پذیرش  در هر دوره از چندین ماه گذشته تا پذیرش قبلی را نشان می دهد. این دوره دعوتنامه ای صادر نشده است.

تاریخ قرعه کشی 25 آوریل 2021 (4 خرداد 1400)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش—-
کل دعوتنامه صادر شده بدون دعوت
اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان این دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدارک را نیز اعمال می کنند که متقاضی باید در نظر داشته باشد که ارزیابی مدارک هم معمولا زمانبر می باشد، بنابراین باید زودتر این مراحل انجام گردد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق مشاغل مورد نیاز با توجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، حداقل امتیاز مورد پذیرش را  65 اعلام نموده که نسبت به دوره قبل بدون تغییر بوده است.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 25 می 2021 را در زیر مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق مشاغل مورد نیاز ساساکاچوان، می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 25 می 2021 که در زیر آمده است، مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 25 می 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

تاریخ قرعه کشی 25 می2021 (4 خرداد 1400)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش65
کل دعوتنامه صادر شده 269
اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 می 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 25 می 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7232 Tool and die makers
7234 Boilermakers
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7271 Carpenters
7281 Bricklayers
7282 Concrete finishers
7283 Tilesetters
7291 Roofers and shinglers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
7304 Supervisors, railway transport operations
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
7333 Electrical mechanics
7335 Other small engine and small equipment repairers
7371 Crane operators
7381 Printing press operators
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 25 می 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7232 Tool and die makers
7234 Boilermakers
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7271 Carpenters
7281 Bricklayers
7282 Concrete finishers
7283 Tilesetters
7291 Roofers and shinglers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
7304 Supervisors, railway transport operations
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
7333 Electrical mechanics
7335 Other small engine and small equipment repairers
7371 Crane operators
7381 Printing press operators
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.