اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021 با دعوت از 183 متقاضی برنامه اکسپرس و 235 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 68 می باشد که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 24 مارس 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 24 مارس 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 24 مارس 2021 (4 فروردین 1400)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش70
کل دعوتنامه صادر شده 183
اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 24 مارس 2021 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 24 مارس 2021 (4 فروردین 1400)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش70
کل دعوتنامه صادر شده 235
اکسپرس انتری ساسکاچوان 24 مارس 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 24 مارس 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0131 Telecommunication carriers managers
0132 Postal and courier services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1122 Professional occupations in business management consulting
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
2121 Biologists and related scientists
2131 Civil engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2151 Architects
2211 Chemical technologists and technicians - Unit group
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2222 Agricultural and fish products inspectors
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2243 Industrial instrument technicians and mechanics - Unit group
2253 Drafting technologists and technicians
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2282 User support technicians
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
4216 Other instructors
6222 Retail and wholesale buyers
6316 Other services supervisors
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7251 Plumbers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7311 Construction millwlefts and industrial mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7333 Electrical mechanics
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators
9241 Power engineers and power systems operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 24 مارس 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0131 Telecommunication carriers managers
0132 Postal and courier services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1122 Professional occupations in business management consulting
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
2121 Biologists and related scientists
2131 Civil engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2151 Architects
2211 Chemical technologists and technicians - Unit group
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2222 Agricultural and fish products inspectors
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2243 Industrial instrument technicians and mechanics - Unit group
2253 Drafting technologists and technicians
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2282 User support technicians
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
4216 Other instructors
6222 Retail and wholesale buyers
6316 Other services supervisors
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7251 Plumbers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7311 Construction millwlefts and industrial mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7333 Electrical mechanics
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators
9241 Power engineers and power systems operators