اکسپرس انتری ساسکاچوان 21 ژانویه 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 21 ژانویه 2021 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 21 ژانویه 2021 با دعوت از 189 متقاضی برنامه اکسپرس و 313 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 77 می باشد که نسبت به دوره قبل افزایش چشم گیری یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 21 ژانویه 2021 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 21 ژانویه 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 21 نوامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 21 ژانویه 2020 (2 یهمن 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش77
کل دعوتنامه صادر شده 189

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 21 ژانویه 2021 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 21 ژانویه 2021 (2 بهمن 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش77
کل دعوتنامه صادر شده 313
اکسپرس انتری ساسکاچوان 21 ژانویه 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 21 ژانویه 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0131 Telecommunication carriers managers
0132 Postal and courier services managers
0213 Computer and information systems managers
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1112 Financial and investment analysts
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1212 Supervisors, finance and insurance office workers - Unit group
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations - Unit group
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1225 Purchasing agents and officers
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
2121 Biologists and related scientists
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2151 Architects
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
2211 Chemical technologists and technicians
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2243 Industrial instrument technicians and mechanics
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 21 ژانویه 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0131 Telecommunication carriers managers
0132 Postal and courier services managers
0213 Computer and information systems managers
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1112 Financial and investment analysts
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1212 Supervisors, finance and insurance office workers - Unit group
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations - Unit group
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1225 Purchasing agents and officers
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
2121 Biologists and related scientists
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2151 Architects
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
2211 Chemical technologists and technicians
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2243 Industrial instrument technicians and mechanics
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators