اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 با دعوت از 214 متقاضی برنامه اکسپرس و 337 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 78 می باشد که نسبت به دوره قبل افزایش چشمگیری یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 19 نوامبر 2020 (29 آبان 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش78
کل دعوتنامه صادر شده 214
اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 19 نوامبر 2020 (29 آبان 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش80
کل دعوتنامه صادر شده 337
اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 نوامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 نوامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0632 Accommodation service managers
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0822 Managers in horticulture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1223 Human resources and recruitment officers - Unit group
1225 Purchasing agents and officers
1226 Conference and event planners
1242 1242 - Legal administrative assistants
1311 Accounting technicians and bookkeepers
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2143 Mining engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers - Unit group
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2221 Biological technologists and technicians
2222 Agricultural and fish products inspectors - Unit group
2253 Drafting technologists and technicians
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2283 Information systems testing technicians
3211 Medical laboratory technologists
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3234 Paramedical occupations
4033 Educational counsellors
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4214 Early childhood educators and assistants
4215 Instructors of persons with disabilities
4216 Other instructors
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6315 Cleaning supervisors
6321 Chefs
6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale
6332 Bakers
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7281 Bricklayers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9241 Power engineers and power systems operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 نوامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0632 Accommodation service managers
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0822 Managers in horticulture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1223 Human resources and recruitment officers - Unit group
1225 Purchasing agents and officers
1226 Conference and event planners
1242 1242 - Legal administrative assistants
1311 Accounting technicians and bookkeepers
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2143 Mining engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers - Unit group
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2221 Biological technologists and technicians
2222 Agricultural and fish products inspectors - Unit group
2253 Drafting technologists and technicians
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2283 Information systems testing technicians
3211 Medical laboratory technologists
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3234 Paramedical occupations
4033 Educational counsellors
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4214 Early childhood educators and assistants
4215 Instructors of persons with disabilities
4216 Other instructors
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6315 Cleaning supervisors
6321 Chefs
6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale
6332 Bakers
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7281 Bricklayers
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9241 Power engineers and power systems operators