اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 با دعوت از 286 متقاضی برنامه اکسپرس و 247  متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 69 می باشد که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 14  آگوست 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 14  آگوست 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 14 آگوست 2020 (24 مرداد 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش69
کل دعوتنامه صادر شده 286
اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 14 آگوست 2020 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 14 آگوست 2020 (24 مرداد 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش69
کل دعوتنامه صادر شده 247
اکسپرس انتری ساسکاچوان 14 آگوست 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 14 آگوست 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0632 Accommodation service managers
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0822 Managers in horticulture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1313 Insurance underwriters
2142 Metallurgical and materials engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2222 Agricultural and fish products inspectors
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3234 Paramedical occupations
4151 Psychologists
4152 Social workers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators
9241 Power engineers and power systems operators

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 14 آگوتست 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0632 Accommodation service managers
0711 Construction managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0821 Managers in agriculture
0822 Managers in horticulture
0912 Utilities managers
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1313 Insurance underwriters
2142 Metallurgical and materials engineers
2148 Other professional engineers, n.e.c.
2222 Agricultural and fish products inspectors
2234 Construction estimators
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3234 Paramedical occupations
4151 Psychologists
4152 Social workers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators
9241 Power engineers and power systems operators