• برنامه کسب و کار استان نیوبرانزویک

برنامه کسب و کار استان نیوبرانزویک

این طبقه بندی ویژه کارآفرینان و مالکان/ راه اندازان کسب و کارهایی است که قصد مهاجرت به استان نیو برونزویک و ایجاد کسب و کار در این استان را دارند.

از تاریخ 6 سپتامبر 2013، دولت استانی به صورت موقت طبقه بندی متقاضی کسب و کار برنامه جذب مهاجر استانی را متوقف کرده است.

برنامه کسب و کار استان نیوبرانزویک

برنامه کسب و کار استان نیوبرانزویک

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه