پاسپورت دومینیکا

بر طبق تصویب شورای اتحادیه اروپا شهروندان دومینیکا که پاسپورت دومینیکا دارند می توانند حداکثر تا نود روز در هر دوره صدوهشتاد روزه را بدون نیاز به اخذ ویزا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند.

کمسیون اروپا که مقر آن در بروکسل است در روز سوم ماه مه سال جاری اعلام کرد که شورای اتحادیه اروپا پس از موافقت پارلمان اروپا با پیشنهاد این کمیسیون شهروندان دومینیکا را از گرفتن ویزا برای سفرهای کوتاه مدت معاف کرد. بر این اساس یک قرارداد بین اتحادیه اروپا و دومینیکا امضاء خواهد شد.

بر طبق قرارداد مذکور شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شهروندان دومینیکا که پاسپورت دومینیکا دارند در صورتی که قصد سفر به کشورهای طرف قرارداد را به مدت حداکثر نود روز در ظرف هر صدوهشتاد روز داشته باشند دیگر نیازی به گرفتن ویزا ندارند.

این معافیت از صدور ویزا شامل تمام گروهها ( اشخاص عادی، دیپلمات، مقامات رسمی و دارندگان پاسپورت ویژه ) نیز می گردد. قصد از سفر نیز هر آنچه که باشد به صدور ویزا نیازی نمی باشد. تنها در صورتی که قصد از سفر انجام یک فعالیت اقتصادی باشد از این قاعده مستثنی خواهد بود.

اگر قصد از سفر یک فعالیت اقتصادی باشد، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین دومینیکا می توانند از شهروندان کشورهای دیگر بر طبق قوانین کشور خود یا قوانین جاری حاکم بر اتحادیه اروپا ویزا درخواست نمایند.

شهروندان دومینیکا مادامیکه کشورها بخشی از منطقه شینگن بدون مرزهای داخلی نباشند می توانند مدت نود روز در ظرف هر صدوهشتاد روز را در هر یک از این کشورهای عضو ( بلغارستان، کرواسی، قبرس و رومانی) بمانند. محاسبه مدت اقامت نیز مستقل از دوره محاسبه شده برای کل منطقه شینگن می باشد.

مراسم رسمی امضای قرارداد اتحادیه اروپا طی برگزاری کمیته مشترکی در پایان ماه مه سال جاری پیش بینی شده است.

پاسپورت دومینیکا

پاسپورت دومینیکا