جدیدترین پذیرش پرنس ادوارد 16 می

جدیدترین پذیرش پرنس ادوارد 16 می 2019 برای اکسپرس انتری و کارآفرینی برگزار گردید

در تاریخ 16 می 2019 ، استان پرینس ادوارد آیلند برای 104 متقاضی برنامه اکسپرس انتری و کارآفرینی دعوتنامه صادر کرد. متقاضیان برنامه اکسپرس انتری پرینس ادوارد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد باید فرآیند سرمایه گذاری خود را آغار نمایند تا پس از دریافت ویزای کار، بیزنس خود را راه اندازی نمایند. متقاضیان کارآفرینی می توانند پس از احراز شرایط قراردادی خود با اداره مهاجرت پرینس ادوارد، برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

تاریخ قرعه کشی 16 می 2019 (26 اردیبهشت 1398)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری و کارآفرینی
کل دعوتنامه صادر شده 104

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان پرینس ادوارد آیلند

PEI یکی از 11 استان و قلمرو کانادایی است که در برنامه انتخابی استان کانادا شرکت می کنند که به این استانها اجازه می دهد تعدادی متقاضی مهاجرتی را برای اقامت دائم کانادا در هر سال انتخاب نماید.

در مجموع، با صدور 104 دعوتنامه در این دوره در PEI، تعداد دعوت های سال جاری را از طریق PEI PNP به 674 افزایش پیدا کرده است.

در مجموع تعداد 90 دعوتنامه درخصوص برنامه های اکسپرس انتری و Labour Impact  صادر شده است . 14 دعوتنامه برای متقاضیانی که برای گرفتن ویزای کار از طریق برنامه کارآفرینی و سرمایه گذاری اقدام کرده اند، صادر شده است.

توزیع درصدی دعوت نامه های صادر شده :

دعوت نامه های بیزنسی کارآفرینی Business Invitations صادر شده تا تاریخ 16 می 2019 معادل 15% می باشد

دعوت نامه های نیروی متخصص و نیروی ماهر  Labour & Express Entry Invitations صادر شده تا تاریخ 16 می 2019 معادل 85% می باشد

کشورهای متقاضی برنامه اکسپری انتری و کارآفرینی :

دعوتنامه های صادر شده طیفی وسیعی از کشورهای متقاضی را در برگرفته است. متقاضیان برنامه اکسپرس انتری و کارآفرینی پرنس ادوراد 16 می از 91 کشور دنیا بوده اند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

نمودار دعوتنامه های صادر شده اکسپرس انتری

جدیدترین پذیرش پرنس ادوارد 16 می

نمودار دعوتنامه های صادر شده کارآفرینی و حداقل نمره پذیرش

جدیدترین پذیرش پرنس ادوارد 16 می

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.