بروزرسانی تمکن مالی 2021 برنامه اکسپرس انتری

چه میزان پول برای اقامت اولیه در کانادا موردنیاز می باشد؟

بروزرسانی تمکن مالی سال 2021  برنامه اکسپرس انتری توسط اداره مهاجرت کانادا اعلام گردید. در تمکن مالی مبلغی را که متقاضیان مهاجرت به کانادا جهت استقرار و اقامت نیاز دارند، مشخص می شود.  این جدول براساس تعداد اعضا طبقه بندی شده و اگر متقاضی اصلی پرونده متاهل می باشد، برای تمامی اعضای خانواده مشخص شده است.

در دو گروه از سه گروه برنامه اکسپرس انتری فدرال، متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری که پذیرفته می شود، باید نامه تمکن مالی در پرونده مهاجرتی خود ارائه نماید:

این میزان تمکن مالی برای آن دسته از متقاضیان مهاجرت به کانادا که پیشنهاد شغلی و یا جاب آفر معتبر دارند، اعمال نمی گردد. بنابراین، متقاضیان مهاجرت به کانادا ازطریق برنامه اکسپرس انتری برای ادامه شرایط مهاجرت به این مبلغ نیاز دارند.

برای مشخص کردن حداقل مبلغ موردنیاز در نامه تمکن مالی ، طبق شرایط اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا اعضای خانواده به شرح زیر محاسبه می گردد:

  1. متقاضی اصلی
  2. همسر و یا شریک زندگی
  3. فرزندان تحت تکفل
  4. فرزندان تحت تکفل همسر و یا شریک زندگی

چنانچه فرزندان تحت تکفل از طریق دیگری اقامت دائم کانادا و یا شهروندی کانادا را قبلا اخذ نموده اند و حتی همراه شما به کانادا نمی آیند، در تعداد اعضای خانواده به حساب می آیند.

تمکن مالی مورد نیاز اکسپرس انتری در سال 2021
تعداد افراد خانواده تمکن مالی مورد نیاز ( به دلار کانادا)
1 $13,213
2 $16,449
3 $20,222
4 $24,553
5 $27,847
6 $31,407
7 $34,967
به ازای هر عضو بیشتر $3,492

فرصت بروزرسانی پروفایل اکسپرس انتری فدرال تا چه زمانی می باشد؟

اگر اسناد و مدارک تمکن مالی متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری،کمتر از مبالغ اعلام شده در بروزرسانی تمکن مالی سال 2021 است ، متقاضی باید مشخصات پروفایل خود را در سیستم اکسپرس انتری، حداکثر تا تاریخ 15 جولای 2021 ( 24 تیر 1400)  بروز رسانی نماید.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که این بروزرسانی، تاثیری روی تاریخ و زمانی که پروفایل خود را در سیستم اکسپرس انتری فدرال باز کرده اند، ندارد. و مطابق قاعده tie-break می توانند رتبه خود را مانند قبل حفظ نمایند.

نمودار مقایسه افزایش تمکن مالی در سال 2020 و 2021

حداقل میزان تمکن مالی 2021 برنامه اکسپرس انتری

با توجه به بروزرسانی تمکن مالی 2020 برنامه اکسپرس انتری که توسط اداره مهاجرت کانادا اعلام گردید. نمودار زیر، مقایسه حداقل میزان تمکن مالی برای سال های 2020 و 2021 را نشان می دهد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا باید توجه داشته باشند که در نامه تمکن مالی که ارائه می دهند باید حداقل میزان مورد نیاز را پوشش بدهد.

بروزرسانی تمکن مالی 2021 برنامه اکسپرس انتری

کانادا چه مدارکی را بعنوان اسناد تمکن مالی می پذیرد؟

درصورتیکه متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری، از طرف اداره مهاجرت کانادا، دعوتنامه پذیرش را دریافت نماید، باید اسناد و مدارکی را مبنی بر داشتن پول کافی برای استقرار و اقامت در زمان ورود به کانادا یا لندینگ ارائه نماید.

مطابق الزامات اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا، برای اثبات وجوه و تمکن مالی، متقاضی باید نامه رسمی از بانک یا موسسه مالی خود مطابق مبالغ تعیین شده در جدول بروز رسانی تمکن مالی سال 2021 ارائه نماید.

نامه رسمی تمکن مالی بانک باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • روی سربرگ بانک یا موسسه مالی پرینت شود.
  • آدرس، شماره تلفن و ایمیل بانک یا موسسه مالی مشخص شده باشد.
  • نام متقاضی اصلی درج شده باشد.
  • مبالغ بدهکاری، بستانکاری، مانده فعلی و میانگین مانده شش ماه گذشته،  برای هر حساب بانکی مشخص شده باشد.
  • تاریخ افتتاح هر حساب باید در نامه تمکن مالی درج شده باشد.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.