اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می
اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می

اداره مهاجرت منیتوبا در تاریخ 9 می 2019 جدیدترین پذیرش در سیستم اکسپرس انتری را برگزار نمود

اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می 2019 با صدور 170 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا دارای  پروفایل در سیستم اکسپرس انتری فدرال

از 170 دعوتنامه صادر شده 15 نفر از متقاضیانی بوده اند که در سیستم اکسپرس انتری فدرال که پروفایل تایید شده و Job Seeker validation code داشته اند.

کارگر ماهر ساکن منیتوبا

در اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می، برای 101 کارگر ماهر ساکن منیتوبا که حداقل 569 امتیار مبتنی بر سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری منیتوبا کسب کرده اند، دعوتنامه صادر شد.

کارگر ماهر خارجی

در اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می، برای 52 کارگر ماهر خارجی منیتوبا که حداقل 616 امتیار مبتنی بر سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری منیتوبا کسب کرده اند، دعوتنامه صادر شد.

فارغ التحصیلان استان منیتوبا

در اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می، برای 17 نفر که واجد شرایط فارغ التحصیلان استان منیتوبا می باشند،دعوتنامه صادر شد.

تاریخ قرعه کشی 9 می 2019 (19 اردیبهشت 1397)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
کل دعوتنامه صادر شده 170

سیستم اکسپرس انتری

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری مهمترین برنامه مهاجرتی اقتصادی می باشد که توسط اداره مهاجرت دولت فدرال طراحی شده است. استان ها هم می توانند براساس سهمیه و نیازمندیهای استانی خود در دوره های مشخصی از تعدای از افرادی که در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ثبت شده دارند دعوت بعمل آورند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

اکسپرس انتری منیتوبا

اکسپرس انتری منیتوبا  در سه دسته برنامه مهاجرتی زیر متقاضی مهاجرت به کانادا می پذیرد:

  • کارگر ماهر ساکن منیتوبا
  • کارگر ماهر خارجی استان منیتوبا
  • فارغ التحصیلان استان منیتوبا
اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 9 می

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

اکسپرس انتری منیتوبا

اکسپرس انتری منیتوبا برنامه مهاجرتی است که براساس انتخاب متقاضیانی انجام می گیرد که دارای شرایط زیر باشد:

نیروی متخصص ساکن منیتوبا

متقاضیانی که دارای کار تمام وقت و پیشنهاد کار از طرف یک کارفرمای منیتوبایی هستند و حداقل 6 ماه برای این کارفرما کار کرده باشند

 نیروی متخصص خارجی

این برنامه مخصوص متقاضیانی می باشندکه دارای شرایط زیر باشند

  • متقاضی می بایست، پروفایل پذیرفته شده با ID مشخص در سیستم اکسپرس انتری داشته باشد.
  • یا اینکه متقاضی دارای تجربه کاری در لیست مشاغل مورد قبول استان منیتوبا داشته باشد. ( توجه داشته باشید این لیست توسط اداره مهاجرت منیتوبا متناسب با نیازمندهای استان بروز می گردد.)
فارغ التحصیلان استان منیتوبا

این برنامه برای آن دسته از متقاضیانی که از موسسات و دانشگاه های استان منیتوبا فارغ االتحصیل شده اند و دارای تخصص هایی مبتنی بر نیاز کارفرمایان منیتوبا می باشند.