اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می
اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می

اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می 2019 توسط اداره مهاجرت منیتوبا در جدیدترین دوره برگزار گردید

اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می 2019

اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می 2019 با صدور 196 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن در منیتوبا تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا دارای  پروفایل در سیستم اکسپرس انتری فدرال

از 170 دعوتنامه صادر شده 27 نفر از متقاضیانی بوده اند که در سیستم اکسپرس انتری فدرال که پروفایل تایید شده و Job Seeker validation code داشته اند.

کارگر ماهر ساکن منیتوبا

در اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می، برای 119 کارگر ماهر ساکن منیتوبا که حداقل 548 امتیار مبتنی بر سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری منیتوبا کسب کرده اند، برای مهاجرت به کانادا دعوتنامه صادر شد.

کارگر ماهر خارجی

در این دوره ، برای 60 کارگر ماهر خارجی منیتوبا که حداقل 506 امتیار مبتنی بر سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری منیتوبا کسب کرده اند، دعوتنامه صادر شد.

فارغ التحصیلان استان منیتوبا

در اکسپرس انتری منیتوبا پذیرش 23 می، برای 17 نفر که واجد شرایط فارغ التحصیلان استان منیتوبا می باشند، برای مهاجرت به کانادا دعوتنامه صادر شد.

تاریخ قرعه کشی 23 می 2019 (2 خرداد 1397)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
کل دعوتنامه صادر شده 196

سیستم اکسپرس انتری

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری مهمترین برنامه مهاجرتی اقتصادی می باشد که توسط اداره مهاجرت دولت فدرال طراحی شده است. استان ها هم می توانند براساس سهمیه و نیازمندیهای استانی خود در دوره های مشخصی از تعدای از افرادی که در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ثبت شده دارند دعوت بعمل آورند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

اکسپرس انتری منیتوبا

اکسپرس انتری منیتوبا  در سه دسته برنامه مهاجرتی زیر متقاضی مهاجرت به کانادا می پذیرد:

  • کارگر ماهر ساکن منیتوبا
  • کارگر ماهر خارجی استان منیتوبا
  • فارغ التحصیلان استان منیتوبا

هر سه دسته برنامه مهاجرتی فوق در اکسپرس انتری پذیرش 23 می 2019 وجود داشت و از طریق این سه دسته مهاجرتی، متقاضی مهاجرت به کانادا پدیرفته است.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.