اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019

اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019 و مشاغل مور نیاز توسط اداره مهاجرت ساسکاچوان برگزار گردید

اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019 با دعوت از 124 متقاضی برنامه اکسپرس و 221 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. برای مهاجرت به کانادا، این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان کمک شایانی می کند.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس انتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 60 می باشد که نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.

نمودار های زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019 می باشد. تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و نمودار پایین ترین نمره پذیرفته شده در هر دوره را از ماه آگوست سال قبل نشان می دهد.

تاریخ قرعه کشی 22 می 2019 (1 خرداد 1398)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش82
کل دعوتنامه صادر شده 104

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را به سرعت تغییر می دهد و معمولا بیشتر متقاضیان از زمانیکه تصمیم می گیرند مدارک خود را آماده کنند، مجددا لیست مشاغل تغییر می کند. لیست مشاغل مورد نیاز که در تاریخ 17 آوریل 2019 اعلام گردید در کمتر از 2 هفته از آخرین لیست اعلام شده تغییر نمود.

همراه با اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019 ، برای برنامه مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان هم دعوت نامه صادر گردید. تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و نمودار پایین ترین نمره پذیرفته شده در هر دوره را از ماه آگوست سال قبل نشان می دهد.

تاریخ قرعه کشی 22 می 2019 (1 خرداد 1398)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز
پایین ترین نمره مورد پذیرش82
کل دعوتنامه صادر شده 221
اکسپرس انتری ساسکاچوان 22 می 2019

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.