اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 آگوست 2021

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 آگوست 2021 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 آگوست 2021 با دعوت از 161 متقاضی  مهاجرت به کانادا در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان و 335 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان برگزار گردید. این افراد که قصد مهاجرت به ساسکاچوان را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق سیستم اکسپرس اینتری با توجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، حداقل امتیاز مورد پذیرش را  71 اعلام نموده که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 آگوست 2021 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل امتیاز مورد پذیرش  در هر دوره از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

تاریخ قرعه کشی 19 آگوست2021 (28 شهریور 1400)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش71
کل دعوتنامه صادر شده 161
اکسپرس انتری ساسکاچوان 19 آگوست 2021

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان این دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدارک را نیز اعمال می کنند که متقاضی باید در نظر داشته باشد که ارزیابی مدارک هم معمولا زمانبر می باشد، بنابراین باید زودتر این مراحل انجام گردد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق مشاغل مورد نیاز با توجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، حداقل امتیاز مورد پذیرش را  70 اعلام نموده که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 آگوست 2021 را در زیر مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق مشاغل مورد نیاز ساساکاچوان، می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 آگوست 2021 که در زیر آمده است، مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 آگوست 2021 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

تاریخ قرعه کشی 19 آگوست2021 (28 مرداد 1400)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش70
کل دعوتنامه صادر شده 335

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 آگوست 2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0621 Retail and wholesale trade managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1241 Administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2142 Metallurgical and materials engineers
2144 Geological engineers
2151 Architects
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2225 Landscape and horticulture technicians and specialists
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2252 Industrial designers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3211 Medical laboratory technologists
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3234 Paramedical occupations
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4216 Other instructors
6316 Other services supervisors
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
7271 Carpenters
7281 Bricklayers
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9211 Supervisors, mineral and metal processing

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 19 آگوست2021

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0621 Retail and wholesale trade managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1241 Administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1313 Insurance underwriters
2131 Civil engineers
2142 Metallurgical and materials engineers
2144 Geological engineers
2151 Architects
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2225 Landscape and horticulture technicians and specialists
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2252 Industrial designers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3211 Medical laboratory technologists
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3234 Paramedical occupations
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4164 Social policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4216 Other instructors
6316 Other services supervisors
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
7237 Welders and related machine operators
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
7271 Carpenters
7281 Bricklayers
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
9211 Supervisors, mineral and metal processing