اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020
اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 با دعوت از 190 متقاضی برنامه اکسپرس و 386 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس اینتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 71 می باشد که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل نمره پذیرفته شده در هر دوره را از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 17 دسامبر 2020 (27 آذر 1399)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش71
کل دعوتنامه صادر شده 190
اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان ای دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدرک را نیز اعمال می کنند و ارزیابی مدرک هم معمولا زمانبر می باشد.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخ قرعه کشی 17 دسامبر 2020 (27 آذر 1399)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش71
کل دعوتنامه صادر شده 386
اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 دسامبر 2020 مهاجرت به کانادا مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1226 Conference and event planners
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1251 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
1252 Health information management occupations
1254 Statistical officers and related research support occupations
1311 Accounting technicians and bookkeepers
2131 Civil engineers
2144 Geological engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2252 Industrial designers
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215 Medical radiation technologists
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4156 Employment counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6315 Cleaning supervisors
6321 Chefs
6332 Bakers
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
7232 Tool and die makers
7237 Welders and related machine operators
7241 Electricians (except industrial and power system)
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
7281 Bricklayers
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 17 دسامبر 2020

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0112 Human resources managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0125 Other business services managers
0212 Architecture and science managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1226 Conference and event planners
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1251 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
1252 Health information management occupations
1254 Statistical officers and related research support occupations
1311 Accounting technicians and bookkeepers
2131 Civil engineers
2144 Geological engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2252 Industrial designers
2253 Drafting technologists and technicians
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2264 Construction inspectors
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215 Medical radiation technologists
3234 Paramedical occupations
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
4033 Educational counsellors
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4156 Employment counsellors
4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
4212 Social and community service workers
4215 Instructors of persons with disabilities
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
6222 Retail and wholesale buyers
6235 Financial sales representatives
6315 Cleaning supervisors
6321 Chefs
6332 Bakers
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
7232 Tool and die makers
7237 Welders and related machine operators
7241 Electricians (except industrial and power system)
7246 Telecommunications installation and repair workers
7251 Plumbers
7281 Bricklayers
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing