اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 مهاجرت به کانادا
اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 مهاجرت به کانادا

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019

اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 با دعوت از 968 متقاضی برنامه اکسپرس و بدون دعوت از زیرگروه مشاغل مورد نیاز برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم متقاضیان مهاجرت به کانادا منجر می گردد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق این سیستم که دارای سوابق شغلی زیر بوده اند، دعوتنامه صادر کرده است :

 • Retail and wholesale trade managers (NOC 0621)
 • Restaurant and food service managers (NOC 0631)
 • Construction managers (NOC 0711)
 • Managers in agriculture (NOC 0821)
 • Other financial officers (NOC 1114)
 • Accounting technicians and bookkeepers (NOC 1311)
 • Information systems analysts and consultants (NOC 2171)
 • Social and community service workers (NOC 4212)
 • Early childhood educators and assistants (NOC 4214)
 • Technical sales specialists – wholesale trade (NOC 6221)
 • Heavy-duty equipment mechanics (NOC 7312)
 • Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers (NOC 7321)

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از سیستم اکسپرس انتری با تواجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، پایین ترین امتیاز در این دوره 67 می باشد که نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.

نمودار های زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 می باشد. تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و نمودار پایین ترین نمره پذیرفته شده در هر دوره را از ماه آگوست سال قبل نشان می دهد.

تاریخ قرعه کشی 17 اکتبر 2019 (25 مهر 1398)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش67
کل دعوتنامه صادر شده 968
اکسپرس انتری ساسکاچوان 17 اکتبر 2019 مهاجرت به کانادا

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

در این دوره ، برای زیرگروه مشاغل مورد نیاز دعوتنامه ای مانند دوره های قبل صادر نشده است.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.