افزایش تقاضا برای 10 شغل دراستان بریتیش کلمبیا

همه گیری کرونا باعث شده که تقاضا در برخی از مشاغل خاص افزایش یابد.

همه گیری کرونا، موجب افزایش تقاضا برای 10 شغل دراستان بریتیش کلمبیا گردید. بسیاری از بخشها مانند بخش گردشگری و هتل ها تحت تأثیر تعطیلی های مربوط به همه گیری قرار گرفتند، اما از طرف دیگر، برخی از بخشها شاهد افزایش فرصت های شغلی بودند.

دولت فدرال در مورد چگونگی تأثیر این همه گیری بر نیروی کار در هر استان و مناطق شمالی، تحقیقاتی انجام داد. این تحقیقات ، افزایش تقاضا برای 10 شغل دراستان بریتیش کلمبیا را نشان می دهد. این 10 شغل به ترتیب کد طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) در زیر آورده شده است:

برای مهاجرت به کانادا از طریق اخذ جاب آفر در مشاغل مورد نیاز بریتیش کلمبیا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

لیست مشاغل مورد نیاز در استان بریتیش کلمبیا
# نام شغل کد طبقه بندی مشاغل
1 Payroll administrators 1432
2 Information systems analysts and consultants 2171
3 Computer programmers and interactive media developers 2174
4 Elementary and secondary school teacher assistants 4413
5 Technical sales specialists 6221
6 Cooks 6322
7 Janitors, caretakers and building superintendents 6733
8 Material handlers 7452
9 Transport truck drivers 7511
10 Underground production and development miners 8231

در کنار مشاغل فوق که در حال حاضر ، با افزایش تقاضای کارفرمایان استان بریتیش کلمبیا مواجه است، برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا نیز، هر دو هفته یکبار از متقاضیان مهاجرت به کانادا در  29 شغل مورد نیاز دعوت بعمل می آورد.

تاکنون شرکت آی تی سی، برای متقاضیان برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا اقدام به اخذ جاب آفر در 29 شغل مورد نیاز این برنامه نموده است. درحال حاضر این شرکت آمادگی دارد برای آن دسته از مشاغلی که جزو این 10 شغل بوده ولی در لیست مشاغل برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا نمی باشد، اقدام به اخذ جاب آفر نماید.

اگر چنانچه سابقه شغلی درخصوص این مشاغل را داشته و قصد مهاجرت به کانادا را دارید، لطفا فرم مهاجرت را تکمیل نمایید تا شرایط شما توسط مشاوران آی تی سی بررسی شود.

برای مهاجرت به کانادا از طریق اخذ جاب آفر در مشاغل مورد نیاز بریتیش کلمبیا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برای مهاجرت به کانادا از طریق اخذ جاب آفر یا پیشنهاد شغلی در مشاغل مورد نیاز بریتیش کلمبیا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.