مهاجرت به کانادا
برای تعیین واجد شرایط بودن مهاجرت ، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل نمایید.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال تلگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادابا ما تماس بگیرید

کانادا : ۴۱۰۵۵۰۸ – ۴۱۶ – ۱+
مونترال : ۶۱۰۵۵۰۸ – ۸۸۸ – ۱+
ایران : ۸۸۶۶۱۲۷۷ – ۲۱ – ۹۸+

اینستاگرام آی تی سی آحرین احبار مهاجرت به کانادا

به کانال اینستاگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال اینستاگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادا

برای مهاجرت به کانادا

بیش از 60 برنامه مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد. با ما تماس بگیرید تا شرایط شما را برای روشهای مناسب بررسی کنیم.

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا

برای سرمایه گذاران کلان

علاوه بر روشهای سرمایه گذاری و کارافرینی کانادا، در صورتی که به دنبال راهی سریع برای دریافت اقامت یا پاسپورت کشور مورد علاقه خود هستید با ما تماس بگیرید. بسیاری از کشورها در قبال سرمایه گذاری شما (خرید ملک، اوراق قرضه، …) به شما اقامت یا شهروندی اعطا میکنند.

مهاجرت به کانادا
برای تعیین واجد شرایط بودن مهاجرت ، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل نمایید.

چگونه می توانیم در برنامه های مهاجرتی به شما کمک کنیم؟

از اینجا شروع کنید!

مهاجرت به کانادا
برای تعیین واجد شرایط بودن مهاجرت ، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل نمایید.

چگونه می توانیم در برنامه های مهاجرتی به شما کمک کنیم؟

از اینجا شروع کنید!

مهاجرت به کانادا
برای تعیین واجد شرایط بودن مهاجرت ، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل نمایید.

چگونه می توانیم در برنامه های مهاجرتی به شما کمک کنیم؟

از اینجا شروع کنید!

مهاجرت به کانادا

برای مهاجرت به کانادا

بیش از 60 برنامه مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد. با ما تماس بگیرید تا شرایط شما را برای روشهای مناسب بررسی کنیم.

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا

برای سرمایه گذاران کلان

علاوه بر روشهای سرمایه گذاری و کارافرینی کانادا، در صورتی که به دنبال راهی سریع برای دریافت اقامت یا پاسپورت کشور مورد علاقه خود هستید با ما تماس بگیرید. بسیاری از کشورها در قبال سرمایه گذاری شما (خرید ملک، اوراق قرضه، …) به شما اقامت یا شهروندی اعطا میکنند.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال تلگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادابا ما تماس بگیرید

کانادا : ۴۱۰۵۵۰۸ – ۴۱۶ – ۱+
مونترال : ۶۱۰۵۵۰۸ – ۸۸۸ – ۱+
ایران : ۸۸۶۶۱۲۷۷ – ۲۱ – ۹۸+

اینستاگرام آی تی سی آحرین احبار مهاجرت به کانادا

به کانال اینستاگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال اینستاگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادا

برای مهاجرت به کانادا

بیش از 60 برنامه مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد. با ما تماس بگیرید تا شرایط شما را برای روشهای مناسب بررسی کنیم.

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا

برای سرمایه گذاران کلان

علاوه بر روشهای سرمایه گذاری و کارافرینی کانادا، در صورتی که به دنبال راهی سریع برای دریافت اقامت یا پاسپورت کشور مورد علاقه خود هستید با ما تماس بگیرید. بسیاری از کشورها در قبال سرمایه گذاری شما (خرید ملک، اوراق قرضه، …) به شما اقامت یا شهروندی اعطا میکنند.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال تلگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادابا ما تماس بگیرید

کانادا : ۴۱۰۵۵۰۸ – ۴۱۶ – ۱+
مونترال : ۶۱۰۵۵۰۸ – ۸۸۸ – ۱+
ایران : ۸۸۶۶۱۲۷۷ – ۲۱ – ۹۸+

اینستاگرام آی تی سی آحرین احبار مهاجرت به کانادا

به کانال اینستاگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال اینستاگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا

برای سرمایه گذاران کلان

علاوه بر روشهای سرمایه گذاری و کارافرینی کانادا، در صورتی که به دنبال راهی سریع برای دریافت اقامت یا پاسپورت کشور مورد علاقه خود هستید با ما تماس بگیرید. بسیاری از کشورها در قبال سرمایه گذاری شما (خرید ملک، اوراق قرضه، …) به شما اقامت یا شهروندی اعطا میکنند.

مهاجرت به کانادا

برای مهاجرت به کانادا

بیش از 60 برنامه مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد. با ما تماس بگیرید تا شرایط شما را برای روشهای مناسب بررسی کنیم.

چگونگی مهاجرت به کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک استارتاپ سرمایه گذاری و کارآفرینی استانها خود اشتغالی هنرمندان و ورزشکاران اکسپرس انتری را از شرکت آی تی سی درخواست نمایید

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت خود و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

به کانال تلگرام ما بپیوندید

برای دیدن اخبار مهاجرت به کانال تلگرام آی تی سی بپیوندید.

مهاجرت به کانادابا ما تماس بگیرید

کانادا : ۴۱۰۵۵۰۸ – ۴۱۶ – ۱+
مونترال : ۶۱۰۵۵۰۸ – ۸۸۸ – ۱+
ایران : ۸۸۶۶۱۲۷۷ – ۲۱ – ۹۸+

مهاجرت به کانادابرای مشاهده آخرین خبرها کلیک کنید.

برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا یک برنامه جدید مهاجرتی است که از سوی جوامع یا کامیونیتی های (communities) شهرهای کوچک و شمالی پشتیبانی می شود. این برنامه جهت گسترش مهاجرت اقتصادی به مناطق کوچکتر و کم جمعیت تر کانادا طراحی شده است که از طریق ایجاد مسیری بسوی اقامت دائم برای کارگران ماهر و متخصصین خارجی که تمایل دارند در یکی از مناطق کار و زندگی کنند انجام می شود.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی  ” برنامه مهاجرت RNIP ” کلیک نمایید.

برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا یک برنامه جدید مهاجرتی است که از سوی جوامع یا کامیونیتی های (communities) شهرهای کوچک و شمالی پشتیبانی می شود. این برنامه جهت گسترش مهاجرت اقتصادی به مناطق کوچکتر و کم جمعیت تر کانادا طراحی شده است که از طریق ایجاد مسیری بسوی اقامت دائم برای کارگران ماهر و متخصصین خارجی که تمایل دارند در یکی از مناطق کار و زندگی کنند انجام می شود.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی  ” برنامه مهاجرت RNIP ” کلیک نمایید.

برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا یک برنامه جدید مهاجرتی است که از سوی جوامع یا کامیونیتی های (communities) شهرهای کوچک و شمالی پشتیبانی می شود. این برنامه جهت گسترش مهاجرت اقتصادی به مناطق کوچکتر و کم جمعیت تر کانادا طراحی شده است که از طریق ایجاد مسیری بسوی اقامت دائم برای کارگران ماهر و متخصصین خارجی که تمایل دارند در یکی از مناطق کار و زندگی کنند انجام می شود.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی  ” برنامه مهاجرت RNIP ” کلیک نمایید.

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 267
اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 266
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 265
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 21 سپتامبر 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 264
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 263
گسترش کسب و کار خود به کانادا با ویزای کاری ICT
لیست مشاغل واجد شرایط گواهی صلاحیت اکسپرس انتری
انتخاب استانی انتاریو 7 سپتامبر 2023
کانادا در رتبه دوم بهترین کشور جهان قرار گرفت
آمار پرونده های مهاجرت ایرانیان به کانادا
احتمال محدود کردن ورود دانشجویان خارجی به کانادا به خاطر بحران مسکن
20 شغل پرتقاضا در مونترال
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش پذیرش 3 تا 22 آگوست 2023
آمار مهاجران کانادا در 6 ماهه اول سال 2023
انتخاب آریما کبک پذیرش 10 آگوست 2023
انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 17 آگوست 2023
انتخاب استانی ساسکاچوان 16 آگوست 2023
تمرکز مهاجرت به کانادا بر مشاغل فنی و حرفه ای
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 261
نگاهی به اکسپرس اینتری برای باقیمانده سال 2023
طرز تفکر وزیر جدید مهاجرت کانادا
10 شغل برتر با بیشترین مشاغل خالی در تورنتو
رونمایی از مزیت ویزای بازدید تجاری کانادا!
اکسپرس انتری انتاریو 3 آگوست 2023
برنامه اسکیلد تریدز فدرال پذیرش 261
اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 260
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 259
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 25 جولای 2023
انتخاب استانی انتاریو 25 جولای 2023
انتخاب آریما کبک پذیرش 20 جولای 2023
وزیر مهاجرت جدید کانادا مارک میلر است
بررسی سریعتر ویزاهای اقامت موقت کانادا
بررسی ویزاهای اقامت موقت همسران در 30 روز
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 20 جولای 2023
انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 20 جولای 2023
اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023
ویزای کار باز 2 ساله برنامه اسپانسرشیپ خانواده
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 13 جولای 2023 Manitoba Provincial Nominee Program 13 Jul 2023
انتخاب آریما کبک پذیرش 29 جون 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 257
اکسپرس انتری انتاریو 6 جولای 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 251 در تاریخ 27 جون 2023 برگزار گردید و از 4300 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوت بعمل آمد.
انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 29 جون 2023
جدیدترین انتخاب آریما کبک 22 جون 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 29 جون 2023
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش پذیرش 20-22 جون 2023
روال صدور پاسپورت کانادا به استانداردهای زمانبندی قبل از همه گیری کرونا باز گشت.
اولین اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 28 جون 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 251
شرایط جدید برای دارندگان ویزای کار کانادا
شرایط افراد مقیم موقت در کانادا
انتخاب استانی انتاریو پذیرش 20 جون 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 15 جون 2023
بیشترین فرصت های شغلی مشاغل اکسپرس انتری
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 13 جون 2023
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 جون 2023
انتخاب استانی ساسکاچوان 8 جون 2023
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 250
انتخاب استانی انتاریو 5 جون 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 1 جون 2023
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 30 می 2023

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 30 می 2023

مهاجرت از طریق مهارت و تخصص بریتیش ک…
پذیرش های هدفمند جدید اکسپرس انتری فدرال
آسان تر شدن مهاجرت مهندسان به کانادا در انتاریو
آمار شهروندان جدید کانادا در سه ماهه اول 2023
دستورالعمل های جدید شرایط ویزای کار برای ویزای استارتاپ کانادا
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 249
انتخاب استانی ساسکاچوان 18 می 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 18 می 2023
اکسپرس انتری انتاریو 18 می 2023
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023
جدیدترین انتخاب آریما کبک 4 می 2023
10 نکته کلیدی ویزای کار پس از فارغ التحصیلی PGWP
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 248
اکسپرس انتری انتاریو 5 می 2023
بروزرسانی تمکن مالی سال 2022 برنامه اکسپرس انتری
اعتصاب کارمندان دولت کانادا پایان یافت
جدیدترین انتخاب آریما کبک 20 آوریل 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 247
انتخاب استانی ساسکاچوان 20 آوریل 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 20 آوریل 2023
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 18 آوریل 2023
اعتصاب کارمندان دولت و کانادا و اختلال در ارائه خدمت مهاجرت
آمار موفق پرونده های موکلین آی تی سی در یک ماه گذشته
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 246
افزایش دو برابری جذب مهاجران در انتاریو
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 6 آوریل 2023
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 30 مارچ 2023
جدیدترین انتخاب آریما کبک 30 مارچ 2023
آمار دعوتنامه های اکسپرس انتری سال 2022
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 23 مارچ 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 245
انتخاب استانی انتاریو 23 مارچ 2023
انتخاب استانی ساسکاچوان 23 مارچ 2023
برنامه جدید پناهندگان ماهر کانادا
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 21 مارچ 2023

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 21 مارچ 2023

مهاجرت از طریق مهارت و تخص…
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 244
جدیدترین انتخاب آریما کبک 16 مارچ 2023
انتخاب استانی انتاریو 16 مارچ 2023
اطلاعیه جدید کانادا برای شرایط تمدید ویزای کار فارغ التحصیلان خارجی
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 9 مارچ 2023
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 243
اکسپرس انتری انتاریو 10 مارچ 2023
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 9 مارچ 2023
انتخاب آریما کبک 2 مارچ 2023
اکسپرس انتری انتاریو 8 مارچ 2023
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 7 مارچ 2023
آمار ویزای کار پس از تحصیل در کانادا PGWP
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 16 فوریه 2023
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 242
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 23 فوریه 2023 MPNP
جدیدترین انتخاب آریما کبک 16 فوریه 2023
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 22 فوریه 2023

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 22 فوریه 2023

مهاجرت از طریق مهارت و تخص…
اقدامات جدید برای اقامت موقت ایرانیان داخل کانادا
انتشار گزارش سالیانه اکسپرس انتری برای سال 2021
جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 فوریه 2023
انتخاب استانی ساسکاچوان 16 فوریه 2023
10 کشور اول مهاجران جدید به کانادا در سال 2022
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 241
انتخاب استانی انتاریو 10 فوریه 2023
رویکرد ملایم تر کانادا برای ویزاهای موقت
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 7 فوریه 2023
اکسپرس انتری انتاریو 2 فوریه 2023
اکسپرس انتری نیروی متخصص پذیرش 240
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 239
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 24 ژانویه 2023
جدیدترین انتخاب آریما کبک 15 دسامبر 2022
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 17 ژانویه 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 238
مروری بر برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا
انتخاب استانی انتاریو 13 ژانویه 2023
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 237
تفاوت بین کالج و دانشگاه در کانادا
پذیرش 9750 متقاضی مهاجرت به انتاریو در سال 2022
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 ژانویه 2023
پذیرش 431000 مهاجر جدید در سال 2022 مهاجرت به کانادا immigrate to canada
مروری بر برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا Alberta Advantage Immigration
افزایش مهاجرت به استان های آتلانتیک کانادا
مروری بر برنامه انتخاب استانی منیتوبا
وضعیت بیزنس استارتاپ ویزای کانادا
بررسی 4.8 میلیون درخواست مهاجرت در سال 2022
وضعیت سیستم جامع رتبه بندی (CRS) در سال 2022 مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس انتری
انتخاب استانی انتاریو 19 دسامبر 2022 مهاجرت به کانادا مهاجرت به انتاریو
آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020
انتخاب استانی ساسکاچوان 15 دسامبر 2022
انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 13 دسامبر 2022
10 شغل پرتقاضا در استان منیتوبا کانادا
برنامه مهاجرت کبک برای سال 2023
جدیدترین انتخاب آریما کبک 24 نوامبر 2022
پنج شهر کانادا در میان 100 شهر برتر جهان
نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 28 نوامبر 2022

نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 28 نوامبر 2022

مهاجرت از طریق مهارت و تخص…
گزارش 995 هزار فرصت شغلی کانادایی در ماه سپتامبر
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 236
کدهای جدید شغلی برنامه نیروی متخصص و نیروی کار ماهر فدرال
اکسپرس انتری ساسکاچوان 8 نوامبر 2022
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 235
سریعترین نرخ رشد جمعیت کانادا در 10 سال گذشته
اهداف پذیرش مهاجرت برنامه انتخاب استانی PNP
طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025
جاب آفر برای برنامه آزمایشی Hard-to-Fill Skills در ساسکاچوان
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 234
جدیدترین انتخاب آریما کبک 29 سپتامبر 2022
نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 12 اکتبر 2022

نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 12 اکتبر 2022

مهاجرت از طریق مهارت و تخص…
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 233
نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 4 اکتبر 2022

نیروی متخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا 4 اکتبر 2022

مهاجرت از طریق مهارت و تخص…
لغو محدودیت کاری 20 ساعت برای دانشجویان
انتخاب آریما کبک 15 سپتامبر 2022
اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022
اکسپرس انتری انتاریو 28 سپتامبر 2022
اکسپرس انتری انتاریو 23 سپتامبر 2022
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 232
جدیدترین انتخاب آریما کبک 8 سپتامبر 2022
اتمام محدودیت‌های سفر مرتبط با کرونا در کانادا
اکسپرس انتری ساسکاچوان 15 سپتامبر 2022
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 231
بهبود سیستم مهاجرت کانادا
اکسپرس انتری ساسکاچوان 1 سپتامبر 2022
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 26 آگوست 2022 MPNP
آمار برنامه انتخاب استانی انتاریو 2021
گسترش برنامه شهرهای کوچک و شمالی کانادا
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 230
اکسپرس انتری ساسکاچوان 25 آگوست 2022
دوره گذار برای شرایط آموزش از راه دور کانادا
کارآفرینی انتاریو پذیرش 16 آگوست 2022
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 11 آگوست 2022 MPNP
اکسپرس انتری ساسکاچوان 11 آگوست 2022
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 229
جاب آفر برای 11 شغل مورد نیاز کانادا
اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 29 جولای 2022
مسیر جدید اقامت دائم برای خانواده های قربانیان بلایای هوایی در خارج از کشور
اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 جولای 2022
ویزای کار آزاد برای نیروی متخصص کبک
تغییرات در معیارهای واجد شرایط بودن امتیازات مدرک تحصیلی کانادا
برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا 19 جولای 2022
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 227
جاب آفر برای شغل های مورد نیاز کانادا
اکسپرس انتری انتاریو 14 جولای 2022
اکسپرس انتری ساسکاچوان 6 جولای 2022

برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا 5 جولای 2022

مهاجرت از طریق مه…
اکسپرس انتری فدرال پذیرش 226
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 30 جون 2022 MPNP
برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا 21 جون 2022
اکسپرس انتری انتخاب استانی پذیرش 225
از بین رفتن رویای آمدن به کانادا 105 متقاضی رد شده ایرانی و شکایت آنها در دادگاه کانادا
برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا 7 جون 2022
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 2 جون 2022 MPNP